Kommende kurser

Vi afholder to kurser i marts 2018

Fra den 19. til den 21. marts 2018

Håndtering af benægtelse (DMC)

Nøglen til et succesfuldt engagement i behandlingen

Fra den 19. til den 21. marts

Benægtelse er et alvorligt problem i behandlingen af afhængighed og sameksisterende personligheds- og mentale forstyrrelser. Dette tre-dages kursus er en opgradering af kliniske færdigheder, som giver avancerede kundskaber indenfor arbejdet med benægtelse (DMC). DMC er et omfattende system til identifikation og håndtering af de selvforstærkende benægtelsesmønstre, der ofte forhindrer afhængige personer og deres familier i engagementet og fastholdelsen i helbredelsesplanen og behandlingen.

DMC består af tre sammenhængende systemer:

1. DMC indgriben: en terapeutisk kommunikationsstrategi for klienter med kraftig benægtelse og modstand mod behandling. Ved anvendelsen af denne strategi, er det muligt for terapeuten at identificere, når klienten begynder at benægte og skifter fokus fra løsningen af det fremlagte problem.

2. DMC klinisk øvelse: en serie strukturerede opgaver, der bruges som en del af en standardiseret behandlingsplan for benægtelseshåndtering.

3. DMC psyko-uddannelsesprogram (også kaldet benægtelses selvhåndteringstræning): et standardiseret uddannelsesprogram om benægtelse rettet mod personer med vanskeligheder i forhold til genkendelse og håndtering af benægtelse.

Når de benyttes sammen, udgør disse tre DMC systemer et fundament, man kan arbejde ud fra. Det giver en bred tilgang til håndtering af benægtelse og modstand mod behandling. Systemerne kan bruges af individuelle terapeuter og som grundlag for et omfattende program for benægtelseshåndtering.

Kurset beskriver de tolv almindelige benægtelsesmønstre (de fem store og de syv små), og forklarer master DMC behandlingsplanen. Hvert trin i planen demonstreres og øves i enten gruppe eller under individuelle rollespilssessioner og diskuteres i mindre grupper. Kurset er intensivt og meget eksperimenterende.

Mål:

Deltagerne vil med garanti forlade kurset med en ny og bedre forståelse af benægtelsens dynamik. De vil have forbedrede færdigheder i, hvordan benægtelse håndteres, og hvordan man understøtter et dybfølt engagement i behandlingen. Deltagerne lærer at tilpasse en primær helbredelses-behandlingsplan til den enkelte klients behov.

Hensigten bag denne behandlingsplan er, at klienten hjælpes til at:

  • Udvikle et program af helbredelsesaktiviteter, som kan understøtte afholdenhed, hjælpe med håndtering af dagligdagen og bidrage markant til behandlingsprocessen.
  • Udvikle en dybdegående forståelse og accept af afhængigheden, det øjeblikkelige stadie i helbredelsen, og de faktorer, der i øjeblikket kan forøge risikoen for tilbagefald.
  • Identificere og håndtere afhængighedspræget tankegang og følelser.
  • Håndtere afhængighedspræget og uansvarlig adfærd ved at udvikle impulskontrol og selvmotiverende færdigheder.
  • Udvikle relationer og en livsstil, der understøtter helbredelse.

Fra den 22. til den 24. marts 2018

Håndtering af Antisociale Personligheds træk (MAPT)

Lær at identificere og håndtere anti-sociale personlighedstræk

Fra den 22. til den 24. marts

I dette seminar lærer deltagerne avancerede kliniske teknikker til, hvordan man genkender og håndterer klienter med anti-sociale personlighedstræk.

Der vil blive lagt speciel vægt på brugen af kognitive omstrukturerende strategier til at imødekomme antisociale klienter i en samarbejdsproces af selv-vurdering og selv-forandring. Dette er vigtigt, fordi klienter med antisociale træk er meget manipulerende. Den antisociale adfærd, der ligger til grund for behovet for behandling, er ofte den største forhindring for at anerkende problemerne. Adfærden forhindrer klienterne i at søge hjælp og lave de personligheds- og adfærdsforandringer, som er påkrævet, for at bevare en livsstil, der bygger på afholdenhed og ansvarlighed.

Antisocial adfærd er almindelig blandt kriminelle. Generelt kan omkring 4 % mænd og 1 % kvinder diagnosticeres som havende anti-sociale personlighedsforstyrrelser. Dog er der i nogle grupper en højere risiko og dermed en højere procentdel. 15 % af alkoholiske mænd og 5 % af alkoholiske kvinder har antisociale personlighedstræk – dette er mere end 4 gange så mange som blandt den generelle befolkning. Blandt narkomaner er tallene endnu højere. Omkring 32 % af mandlige narkomaner har antisociale personlighedstræk og blandt fængslede er tallene 50-80 %.

En antisocial personlighed (MAPT) er en sammensætning af personlighedstræk, der bevæger sig i omegnen af kriminalitet. Anti-social adfærd er adfærd, der er modsatrettet den legitime sociale orden, der fordrer det fælles gode. De 3 kerne anti-sociale adfærdsmønstre fokuserer på at udfordre autoritet, på at bryde reglerne og på at krænke andre menneskers ret (offerskabende).

Disse 3 kerne adfærdsmønstre er gemt bag de 3 camouflerende adfærdsmønstre, som er overfladisk charme, dobbeltspil og bedrag. Når disse mennesker bliver konfronteret med konsekvenserne af deres handlinger, reagerer de med de 3 undvigende adfærdsmønstre: de føler ingen skyld og retfærdiggør deres adfærd. De nægter deres personlige ansvar og skyder skylden på deres ofre eller på dem, der holder dem ansvarlige for deres handling. Mennesker med anti-social adfærd har svært ved at lære af deres erfaringer på grund af de 3 varige adfærdsmønstre. Herunder mangel på selvindsigt, uvilje til at tage imod kritik og vejledning fra andre og endelig uvilje i forhold til at ændre deres selvforståelse og adfærd. Antisociale adfærdsmønstre er almindelige blandt kriminelle og socialt tillærte psykopater, som er manipulerende og relationsdestruktive, men som ikke udøver åbenbar kriminel adfærd.

Mål:

Efter have gennemført dette tre-dages seminar vil deltagerne være i stand til at forebygge tilbagefald og kriminel recidiv. Ved at bruge den kognitive omstrukturerende metode vil de kunne identificere antisocial adfærd og lære klienter at håndtere deres antisociale personlighedstræk, som kan føre til tilbagefald.

Efter at have fuldført denne workshop vil deltagerne være i stand til at:

1. Forstå og beskrive antisocial og psykopatisk adfærd, personlighedstræk og personlighedsforstyrrelser.

2. Forstå og beskrive forskning inden for emnet og de basale komponenter af GORSKI-CENAPS modellen for antisocial adfærd.

3. Redegøre for sammenhængen mellem antisociale personlighedstræk, afhængighed og kriminel adfærd.

4. Genkende og effektivt håndtere antisociale personlighedstræk hos deres klienter ved brugen af kognitive omstruktureringsmetoder.

5. Bruge kliniske interview-metoder, blandt andet aktiv lytning til effektivt at kommunikere med mennesker med antisocial adfærd.

6. Udvikle en aktiv plan for at implementere de lærte færdigheder i deltagernes eget behandlingsprogram.

Henriette Bjørnholt schou

Psykoterapeut.

Specialiseret indenfor traumeterapi (SE), Neuroaffektiv psykoterapi (NAP) og misbrugsbehandling.

Siden 2010 har jeg drevet selvstændig virksomhed, hvor jeg tilbyder terapi, konsulentbistand, supervision og undervisning. Jeg er taknemmelig for, og bliver inspireret af, at have et arbejde, hvor jeg møder mange forskellige mennesker, og hvor jeg kan bidrage med min mangeårige erfaring indenfor socialt og terapeutisk arbejde. 

Drivkraften i mit arbejde kommer fra interessen for sammenhænge og helheder, både i den menneskelige natur og i mig selv. Jeg har ladet mig vejlede af en stærk nysgerrighed på det menneskelige sind og af en søgen efter svar på vores adfærd. Jeg har løbende videreuddannet mig for at opnå en større viden og dybde i mit arbejde, både professionelt og personligt.
Mit faglige netværk er stort i ind- såvel som udland og jeg vægter udvekslingen med kollegaer højt.