Ilaqutaasunik Katsorsaaneg “Lær at leve igen”

Imerajuttunik, ikiaroorajuttunik allanilluunniit ueritsaassinermik nappaatilimmik, inuunerup ilaani inooqateqarsimaneq pineqartumut annertuumik sunniuteqartarpoq. Sunniutaasalu ilagivaat nammineq inuunissaq annaasutut ilisarmat. Soorlu makkunatigut; Misigissutsit, pissusilersuutit, namminerisamik inuunermut kissaateqarneq, nammineerluni isummersinnaaneq allarpassuillu.

”Periarfissaqartillutit inuunerit atoruk” katsorsartinneruvoq aammalu inuttut ineriartornerulluni. Peqataasut imminnut ilisarisimanerulernissamut aqqutissiuunneqassapput, ilaatigut inuttut nukittuffimminnik, inuttut naleqassutsiminnik ilaqutariinnermilu pingaartitaminnik qaffassaanermikkut.

Programmi ataasiakkaanut naleqqussarneqarsinnaavoq, soorlu angajoqqaanut

inuusuttuaqqanik atornerluisunik meerallit
atornerlunneqarsimasunik meerallit
qitornaminnik arsaagaanissamut sioorasaartittunut.
Katsorsaavik Nuuk-mut sianerluni mail-lluni paasiniaasoqarsinnaavoq.

Akit:

Sapaatit akunneri marluk: 7.500,- Inummut ataatsimut.

Faktaboks om 
alkoholmisbrug og børn

  • 2005: 25,5 procent af forældre med børn under 18 år havde et potentielt skadeligt alkoholmisbrug.
  • 2014: 21,5 procent af forældre med børn under 18 år havde et potentielt skadeligt alkoholmisbrug 

Tallene er fra en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed

Faktaboks om seksuelle overgreb

  • 2005: 32,8 procent af de 18-29-årige har været udsat for et seksuelt overgreb (Inden de fyldte 18 år).

  • 2014: 32,8 procent af de 18-29-årige har været udsat for et seksuelt overgreb (Inden de fyldte 18 år).

Tallene er fra en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed