Afhængighedstest

Hvis du bruger alkohol og stoffer men ikke mener, du er afhængig, vil det være en hjælp at gennemgå ”Testskema om afhængighed”

Testen vil hjælpe dig med at afgøre, om du er afhængig eller ej.

Spørgsmålene besvares med et ja eller nej.

1 – Drikker du alkohol mere end to gange om ugen? Ja ____ Nej ____

2 – Får du gerne tre genstande eller mere på de dage, hvor du nyder alkohol? Ja ____ Nej ____

3 – Bruger du indimellem stemningsændrende medikamenter, som ikke er ordineret af en læge? Ja ____ Nej ____

4 – Bruger du lægeordineret medicin, der ændrer din sindstilstand eller psyke? Ja ____ Nej ____

5 – Bruger du undertiden mere den mængde, der er ordineret? Ja ____ Nej ____

6 – Bliver du beruset af alkohol eller påvirket af stoffer mere end to gange om året? Ja ____ Nej ____
(Du er beruset eller påvirket, hvis du indtager så meget, at du ikke kan fungere sikkert og normalt, eller hvis andre mennesker mener, du ikke fungerer sikkert eller normalt)

7 – Bringer du nogensinde dig selv i situationer, som øger din risiko for at komme til skade eller få problemer,
når du indtager alkohol og stoffer? Ja ____ Nej ____

8 – Har du nogensinde følt, at du burde nedskære dit forbrug af alkohol og stoffer? Ja ____ Nej ____

9 – Har andre mennesker nogensinde kritiseret din brug af alkohol og stoffer eller været utilfredse dermed? Ja____ Nej ____

10 – Har du nogensinde haft det dårligt med eller følt skyld over dit forbrug af alkohol og stoffer? Ja ____ Nej ____

11 – Har du nogensinde foretaget dig ting, når du drak eller indtog stoffer, som du fortrød, eller som fik dig til at føle dig skyldig eller skamfuld? Ja ____ Nej ____

12 – Har du nogensinde, som det første om morgenen, indtaget alkohol og stoffer for at føle dig bedre tilpas eller for at slippe af med tømmermændene/abstinenserne? Ja ____ Nej ____

13 – Har du nogensinde tænkt, at du måske havde et problem med dir forbrug af alkohol og stof fer? Ja ____ Nej ____

14 – Har du nogensinde indtaget alkohol i større mængder, end du havde til hensigt? Har du for eksempel indtaget mere, end du ønskede eller havde råd til? Ja ____ Nej ____

15 – Har du nogensinde indtaget alkohol og stoffer oftere, end du havde til hensigt? Har du for eksempel nogen sinde planlagt ikke at indtage det en bestemt dag, men alligevel gjort det? Ja ____ Nej ____

16 – Har du nogensinde indtaget alkohol og stoffer i en længere periode, end du har planlagt? Med andre ord, har du nogensinde været ude af stand til at holde op på det tidspunkt, du havde planlagt? Ja ____ Nej ____

17 – Har du nogensinde haft et ønske om at skære ned på eller kontrollere dit forbrug? Ja ____ Nej ____

18 – Har du nogensinde prøvet at skære ned på eller kontrollere dit forbrug? Ja ____ Nej ____

19 – Bruger du meget tid på at planlægge brugen af alkohol eller stoffer, indtage det eller komme dig oven på indtagelsen? Ja ____ Nej ____

20 – Er det nogensinde mislykkedes for dig at leve op til en vigtig forpligtelse i liver, fordi du var beruset eller påvirket? Ja ____ Nej ____

21. Har du nogensinde opgivet arbejder, sociale gøremål eller fritidsaktiviteter på grund af brugen af alkohol eller stoffer? Ja ____ Nej ____

22 – Har du haft fysiske, psykiske eller sociale problemer, som var forårsaget af, eller som var forværret af brugen af alkohol eller stoffer? Ja ____ Nej ____

23 – Har du nogensinde fortsat med at drikke eller indtage stoffer, selv om du vidste, at det resulterede i fysiske, psykiske eller sociale problemer eller gjorde dem værre? Ja ____ Nej ____

24 – Er din tolerance forøget (din evne til at bruge en stor mængde alkohol eller stoffer uden at blive påvirket) efter, du begyndte at drikke eller indtage stoffer? Ja ____ Nej ____

25 – Er du nogensinde blevet fysisk dårlig eller syg dagen efter, du havde drukket eller været på stoffer? Ja ____ Nej ____

26 – Har du nogensinde indtaget alkohol eller stoffer for at undgå at blive syg den næste dag? Ja ____ Nej ____

Tolkning af afhængighedstesten

Tæl op, hvor mange gange du svarede ”ja” til spørgsmålene fra 1 til 13.

Hvor mange ”ja”-svar havde du?

Tæl op, hvor mange gange du svarede ”ja” til spørgsmålene fra 14 til 26.

Hvor mange ”ja”-svar havde du?

Når du har talt sammen og tjekket hvilket stadium af afhængighed, du sandsynligvis befinder dig på, så kryds af ude i venstre side ud for det, der passer på dig.

SVAR PÅ AFHÆNGIGHEDSTEST:

Ringe risiko for afhængighed
Hvis du svarede ”Nej” til alle ovenstående spørgsmål, er det usandsynligt at du lider af kemisk afhængighed.

Stor risiko for afhængighed
Hvis du svarede ”ja” til mere end 3 af spørgsmålene indenfor numrene 1-13 og svarede ”nej” på alle de øvrige spørgsmål, er du i risiko for at blive afhængig.

Tidligt stadium af afhængighed
Hvis du svarede ”ja” på mere end 3 af spørgsmålene fra nummer 1-13 og svarede ”ja” på mellem 3 til 6 af spørgsmålene indenfor numrene 14-26, befinder du dig formentlig på et tidligt stadium af afhængighed.

Midterstadium af afhængighed.
Hvis du svarede ”ja” på mere end 3 af spørgsmålene fra nummer 1-13 og svarede ”ja” på mellem 6 til 9 af spørgsmålene indenfor numrene 14-26, befinder du dig formentlig på et midterstadium af afhængighed.

Fremskredent stadium af afhængighed
Hvis du svarede ”ja” på mere end 3 af spørgsmålene fra nummer 1-13 og svarede ”ja” på mere end 9 af spørgsmålene indenfor numrene 14-26, befinder du dig formentlig på et fremskredent stadium af afhængighed.