Tilgange i behandlingen

Vores behandlingscenter tilbyder en blanding af traditionelle og alternative behandlingsformer, så vi kan tilrettelægge et individuelt behandlingsforløb der bedst muligt matcher dit behov. Her er en kort beskrivelser af nogen af de forskellige elementer behandlingsforløbet kan sammensættes af.

Vurdering og behandlingsplanlægning

Ved hjælp af en grundig screening og vurderinger af dit behandlingsbehov, tilpasser vi behandlingen, så bedst muligt matcher dit behandlingsbehov. På baggrund af resultaterne skaber vi en skræddersyet behandlingsplan, som revideres og tilpasses efterhånden som vi lærer dig bedre at kende.

Den motiverende samtale

Denne målorienterede, empatisk terapeutiske teknik opfordrer dig til at se objektivt på dine valg og adfærd i samarbejde med en terapeut. I stedet for et hierarkisk terapeutisk forhold tjener terapeuten som en samarbejdspartner i et motiverende interview. Målet er at styrke personens indre motivation for forandring og beslutning om at ændre livsstil.

Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi (REBT og CBT) er en evidensbaseret terapiform, med fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser adfærd og krop. Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv i forbindelse med behandling af misbrug og afhængighed. Kognitiv adfærdsterapi lærer folk at genkende tanker og situationer, som afholder folk i at leve et liv i ballace uden selvnedgørende adfærd.

Problemløsende gruppeterapi

Det primære mål med problemløsende gruppeterapi er, at forandre måden gruppemedlemmerne tænker, føler, handler og relaterer til andre. Problemløsende betyder, at identificere og klarlægge et problem, finde og evaluere løsninger, få løsningerne til at fungere og evaluere resultatet. Alkohol, stofmisbrug samt psykiske problemer kan føre til ensomhed og isolation. Deltagelse i gruppesessioner hjælper dig til at blive en del af et fællesskab og hjælper dig med at identificerer dig med andre der har et lignende problem.

Individuele samtaler

En-til-en rådgivningsessioner giver dig mulighed for mere intensivt at fokusere på specifikke personlige problemer og diskutere problemer, du endnu ikke er klar til at bring op i gruppeterapi. Du vil også udvikle et tillidsforhold til din terapeut. Individuel terapi hjælper dig med at lære om dine følelser, tanker og adfærd.

Psykoeducation

Psykoedukation er en behandlingsform, som især benyttes i behandlingspsykiatrien. Hvis du er psykisk sårbar, vil du igennem denne behandlingsform få viden om den psykiske lidelse samt undervisning i kommunikationstræning og problemløsning. Derigennem kan du blive bedre til at forstå dig selv, lidelsens symptomer, og hvad der kan udløse den. Du vil lære bl.a. lære om afhængighed, afhængighedens udvikling samspillet med underliggende psykiske problemer og andre vigtige emner der er relevante for dig, Det betyder samtidig, at du kan blive bedre til at tackle dit liv og sørge for, at du ikke får tilbagefald.

 

SE terapi – Somatic Experiencing

Somatic Experiencing, også kendt som SE terapi, er en kropsorienteret tilgang til behandling af traumer. Det er baseret på den antagelse, at mennesker har en medfødt evne til at overvinde virkningerne af traumer. Somatic Experience genopretter selvregulering og giver en følelse af aliveness, helhed og afslapning til personer der har oplevet traumer.

Tilbagefaldsforebyggelse

Under det tilbagefaldsforebyggende arbejde lærer du nye færdigheder der kan hjælpe dig med at håndtere og identificere dine personlige højrisikosituationer. En personlig liste over højrisikosituationer hjælpe dig med at udvikle konkrete værktøjer så du i fremtiden kan passe på dig selv hvis du befinder dig i en højrisikositution. Andre mål for tilbagefaldsforebyggende arbejde er at styrke den positive udvikling der allerede er i gang i arbejdet med at tilegne sig en ny livsstil.

Efterbehandling

Vi arbejder tæt sammen med dig, din familie og / eller refererende terapeut for at skabe en smidig overgang tilbage til hverdagen efter endt behandling. Fra et stoffrit miljø i behandlingen til et arengement med udgangspunkt i din helbredelsesplan i diverse støttegrupper etc.  Vi hjælper dig med at sikre dig, at du er velplaceret til næste fase af din recovery.

.


				

Selvhjælpsgrupper

Afhængigt af dine specifikke udfordringer kan du blive introduceret til selvhjælpsgrupper som Anonyme Alkoholikere (AA), Anonyme Narkomaner (NA), Disse typer af grupper kan give løbende fællesskab og støtte på den lange bane. Undersøgelser har vist at folk der kommer i AA, NA eller andre 12 trinsgrupper forbliver stoffrie og ædru i længere tid, end dem der ikke gør..

Stresshåndtering

Selv om stress er en naturlig del af livet, kan det være svært at håndtere det effektivt. Når man er i ”helbredelse” for alkohol, stofmisbrug eller af psykiske lidelser, kan stress, ofte være en medvirkende årsag til tilbagefald. Hukommelse-, og koncentrationsproblemer og søvnbesvær er bare nogle af de problemer stress fører med sig. Vi lære dig hvordan du genkende stress og hvordan du på en effektiv måde kan håndtere stress.

Mindfulness

Mindfulness meditation er en evidensbaserede praksis, der bl.a. lære dig at fokusere på din vejrtrækning og indre kropsfornemmelse. At praktiserer mindfulness kan udvides, ud over traditionel meditation, til at omfatte gå meditation, opmærksom spisning, kropsskanning og andre aktiviteter der hjælper dig til at blive i nutiden.

NADA akupunkttur

NADA bruges ved behandling af afhængighed, stoftrang og abstinenser.

NADA kan bruges til alle typer abstinenser. Bedst effekt opnås, når nålene sættes inden abstinenserne optræder. Klienten må således gerne være påvirket, når behandlingen startes. NADA er dog ikke kun til abstinensfasen. Metoden påvirker desuden mange de andre faktorer, som dominerer den afhængige persons liv. Det kan være angst, stress, kognitive evner, evnen til at holde fokus, forebygge tilbagefald og motivation. NADA kan anvendes i alle faser af afhængigheden.

Familiebehandling

I behandling ”Lær at leve dit liv” vil der indgå personlig udvikling, hvor deltagerne for mulighed for at fremme deres indsigt i egne styrker samt styrke deres menneskelige og familiære værdier.

Vi fokusere bl.a. på, hvordan du, som pårørende, kan lære at passe på dig selv. Hvordan du kan forstå og takle de følelser og problemer et overforbrug eller afhængighed i familien fører med sig. Hvad du skal være opmærksom på i forhold til at passe på dig selv, samtidigt med at du lære at hjælpe på den bedst tænkelige måde

Spirituelt

At komme sig efter mange års misbrug handler ikke kun om at komme sig fysisk, følelsesmæssig og socialt. Det handler lige så meget om at komme sig spirituelt. Mange er faret vild i misbruget eller afhængigheden og har mistet meningen med livet. Andre søgte den måske til at begynde med i alkohol eller stoffer. Vi ved hvor vigtigt det er at finde mening med livet, når det ser sortest ud. Vi støtter dig i at finde eller genfinde en mening med livet. Det kan være gennem mindfulness, gåture i naturen, i samtale med ligesindet eller andet der hjælper dig.

Center of Excellence

Katsorsaavik Nuk er certificeret CENAPS® Center of Excellence.

Betegnelse er forbeholdt de behandlingssteder, der lever op til er række standarder, der beviser at de mestrer forebyggelse af tilbagefald ved brug af CENAPS modellen.

Navnet CENAPS® er et registreret varemærke og må kun bruges efter tilladelse fra CENAPS Europe ApS

CENAPS Modellen

CENAPS-modellen er et modulopbygget system til diagnosticering og behandling af afhængighed baseret på kognitiv adfærds terapi. CENAPS modellen består af syv sammenhængende moduler, som omfatter vurdering, planlægning og behandling. Tilsammen udgør modulerne en gennemgribende metode til brug i behandlingen af afhængighed, akutte livskriser og personlighedsforstyrrelser.

Modellen er udviklet af den amerikanske misbrugsbehandler og psykoterapeut Terence T. Gorski og er blevet anvendt siden begyndelsen af 1970´erne.